Què és rehabi-li-tar.com?

 

Rehabilitar, habilitar, rehabitar, habitar...

rehabi-li-tar.com integra i coordina professionals, empreses i organitzacions dedicats a la gestió i promoció de la rehabilitació.

Les diferents combinacions del nostre nom corporatiu sugereixen ja l'espectre de serveis que oferim, amb un denominador comú: la rehabilitació dels habitatges, en totes les seues vessants. El concepte és ampli i pot incloure la resposta a molt diverses necessitats: la rehabilitació constructiva i estructural dels edificis, l'aprofitament d'espais comuns, la implantació d'energies renovables i de plans d'eficiència energètica, la gestió econòmica de les comunitats de propietaris, el seu finançament, la recerca de possibles fonts d'ingressos, la promoció d'habitatges, la gestió de serveis comuns i moltes altres.

 

Una empresa i una xarxa

El funcionament dels nostres serveis respon a la idea d'una xarxa, flexible i adaptable a cada requeriment i a cada moment. Cada un dels seus nòduls representa una àrea, empresa o organització, amb un funcionament autònom, lluny d'una estructura jerarquitzada. O també qualsevol iniciativa personal o col·lectiva. No importa el seu abast o la seua peculiaritat pròpia: importa el seu efecte acumulatiu.

El nucli de rehabi-li-tar.com és una empresa que integra, coordina i gestiona la qualitat dels serveis oferits per tots els agents de la xarxa. Qualsevol professional, empresa o organització té un lloc a la xarxa. La seua vinculació admet fórmules molt diverses, que van des de la col·laboració fins a la integració completa. Totes, però, tenen en comú el respecte a unes regles articulades mitjançant un protocol de vinculació, basat en els valors del compromís, l'eficàcia, la transparència i la confiança mútua.

 

Les Àrees de la xarxa

Per tal d'oferir una resposta adequada a una activitat tan diversa, la xarxa s'organitza en una sèrie d'àrees, dedicades directament a la prestació de serveis en algun àmbit particular o a la coordinació d'empreses especialitzades; o bé a totes dues coses. En la barra lateral trobareu una llista de les àrees de la xarxa disponibles i l'enllaç a la presentació de cadascuna.

 

Benvinguts a rehabi-li-tar.com

Exploreu la barra lateral i descobriu el valor i el potencial de la nostra xarxa.

 

 

Edició 1 (09/03/2016)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com