Àrea d'actualitat

 

La rehabilitació d'edificis residencials planteja problemes de gran abast, on hi han implicats els interessos de molt diversos agents. Ningú no sap quina estratègia seguir, però molts som conscients de la importància de definir-la i posar-la en marxa. Tenim al davant nostre un panorama vast i encara inexplorat. Cadascú en coneix una petita parcel·la, però ens manca una visió de conjunt, suficientment completa.

En aquest sentit, l'Àrea d'actualitat de rehabi-li-tar.com vol contribuir a orientar uns criteris d'actuació racionals i eficaços. Es tracta d'oferir un espai on compartir notícies, experiències, problemes i solucions, des d'una perspectiva àmplia i oberta a molts diversos camps i agents. Per això, posem a disposició del públic en general un bloc destinat a recollir i difondre notícies i opinions relacionades amb la rehabilitació.

blog.rehabi-li-tar.com

Aquest bloc serveix com a tauler general d'informació i opinió de la xarxa i està obert a contribucions externes. La seua temàtica és àmplia i diversa, però amb un denominador comú: la gestió i la promoció de la rehabilitació dels habitatges, en totes les seues vessants. Això inclou la rehabilitació d'edificis residencials, l'assessorament dels seus ocupants, la gestió i el finançament de les comunitats de propietaris, el confort ambiental i l'eficiència energètica, la promoció d'habitatges amb criteris de sostenibilitat, etc.

 

 

Edició 1 (02/04/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com