Àrea de difusió

 

La idea d'una xarxa com la que proposem, i el seu funcionament, necessiten una explicació. Els seus valors clau s'han de difondre. No només volem publicitar una plataforma i distribuir els seus continguts, sinó volem fer comprendre el seu abast i potencial, comunicar i contactar especialment amb aquells a qui poden ser útils. No es tracta sols de buscar clients, sinó de permetre que ens troben, ni de proposar un model de negoci, sinó de suggerir-ne el que convé a cadascú.

Àrea de difusió

Aquest és l'objectiu de l'Àrea de difusió de rehabi-li-tar.com: explicar què fem, com ho fem, com podríem fer-ho millor. La publicitat de la nostra xarxa i dels seus serveis no vol ser només publicitat, sinó també didàctica d'una manera de fer, promoció d'uns valors i d'unes pràctiques.

 

 

Edició 1 (27/05/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com