Equip tècnic i professional

 

 

Joaquim Iborra Posadas

Gerent i coordinador general

arquitecte col·legiat 04547 COACV

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

 

 

 

Ignacio Baixauli Quiles

Coordinador de l'Àrea de xarxes tecnològiques

programador i expert en TIC

ignacio.baixauli.rehabi-li-tar.com

 

 

 

Francesc Company Gandia

Coordinador de l'Àrea de projectes i direccions d'obra

arquitecte col·legiat 14068 COACV

francesc.company.rehabi-li-tar.com

 

 

Edició 3 (03/10/2018)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com