Sobre Joaquim Iborra Posadas

 

El meu perfil professional està especialitzat en la gestió, planificació, coordinació i control de la prestació de serveis basats en el tractament de la informació i la comunicació a partir de les noves tecnologies TIC. El meu àmbit d'actuació inclou les empreses, les administracions, les entitats associatives, les comunitats de propietaris i els particulars.

En el meu perfil tècnic, convé destacar:

Sóc arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de València, Universitat Politècnica de València (any de titulació: 1992) i doctor arquitecte per la mateixa Universitat, on vaig defensar l'any 2016 la tesi "Estimació de la vulnerabilitat sísmica d'una zona residencial i predicció del seu dany esperat en funció de la intensitat sísmica".

Sóc expert en sistemes de gestió de qualitat en estudis professionals i autor de diverses aplicacions informàtiques en aquesta matèria.

Sóc arquitecte redactor de Projectes i Director d’obres d’edificació i urbanisme. En el camp de la rehabilitació residencial, treballo en el reforç d’estructures de formigó armat i en el diagnòstic i reparació de patologies constructives. A més, sóc Inspector acreditat per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge - Generalitat Valenciana.

Sóc expert en la implantació de sistemes de cloud computing en empreses, administracions, associacions i comunitats de propietaris, a partir de la plataforma de cloud computing G Suite.

L'any 1992 vaig ser soci fundador de eixamplearquitectes.com, estudi d'arquitectura radicat a València, on vaig exercir la meua activitat professional fins al 2011. L'any 2012 vaig organitzar la xarxa rehabi-li-tar.com, dedicada a la gestió i promoció de la rehabilitació, i dos anys després l'empresa REHABI-LI-TAR.com. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU. Actualment, com a gerent d'aquesta empresa i coordinador general de la xarxa, em dedique a la gestió i prestació de serveis en l'àmbit de l'edificació residencial i les noves tecnologies: execució d'obres, redacció de projectes, direcció tècnica de les obres, promoció i gestió, eficiència energètica, prestació de serveis on line, gestió de qualitat, tractament i protecció d'informació, etc.

Des de l'any 2005, sóc Profesor associat de càlcul d’estructures en el Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures, en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Universitat Politècnica de València.

Com a arquitecte forense, he redactat nombrosos dictàmens pericials sobre patologies estructurals i constructives i sobre valoracions immobiliàries i urbanisme.

 

 

English

Castellano

Français

 

 

 

Edició 1 (12/03/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com