Sobre Maigualida Soler Falcó

 

El meu perfil professional està especialitzat en la coordinació, planificació i control d'equips de treball per a la redacció i direcció d'obres de projectes d'arquitectura.

Sóc arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València de la UPV, des de l'any 2005 i vaig estudiar el màster "Enginyeria del formigó" a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de València de la UPV durant els anys 2012 a 2014.

És en el camp de la rehabilitació residencial on m'he especialitzat, treballant en el reforç de formigó armat, de sostres de bigues i biguetes de fusta i en el diagnòstic i reparació de patologies constructives.

A més he redactat diversos dictàmens pericials sobre patologies estructurals i constructives i sobre valoracions immobiliàries, com a arquitecte forense des de l'any 2010.

Des de l'any 2003 fins a l'any 2012 vaig col·laborar com a arquitecta a l'estudi d'arquitectura eixamplearquitectes.com, on a més de coordinar equips de treball, desenvolupava les funcions de gestora de qualitat. Des de l'any 2012 coordino l'àrea de projectes de REHABI-LI-TAR.com

 

 

English

castellà

français

 

 

 

Edició 1 (03/05/2017)

redactada per

Maigualida Soler Falcó

maigua.soler.rehabi-li-tar.com