Àrea d'eficiència energètica

 

És ben sabut que la rehabilitació d'edificis residencials passa per l'adopció de mesures d'estalvi i gestió racional dels recursos econòmics i mediambientals. És tot allò que designem amb el terme genèric de sostenibilitat. D'entre els criteris que orienten aquesta estratègia hi han, en una posició central, els relatius a l'eficiència energètica.

 

Una xarxa com la nostra assumeix aquests criteris com a propis. Més enllà d'una necessària consciència dels problemes mediambientals, hi trobem uns valors que són els nostres: l'eficàcia, l'aprofitament racional dels recursos disponibles, la recerca d'alternatives viables, l'economia en el disseny de les solucions, la millora en la qualitat de vida. L'Àrea d'eficiència energètica de rehabi-li-tar.com vol acollir qualsevol iniciativa empresarial, professional o acadèmica orientada a aquest sector, i també proposar els seus conceptes, criteris i solucions com a model per a qualsevol altra activitat:

Àrea d'eficiència energètica

 

 

Edició 1 (10/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com