Àrea de finançament

 

Qualsevol dels serveis que la nostra xarxa ofereix topa sovint amb dificultats de finançament econòmic. No només es tracta de la manca de recursos dels usuaris finals. Per exemple, wls problemes derivats de l'estructura jurídica de les comunitats de propietaris són un obstacle per a tirar endavant segons quines iniciatives.

 

Nosaltres proposem l'estudi de les possibilitats de finançament, pròpies i alienes, dels usuaris i de les comunitats on s'hi integren, mitjançant l'anàlisi de cada cas particular i de les alternatives disponibles de crèdit, inversió o subvenció. Es tracta d'oferir un pla de viabilitat, el qual ha de recórrer a un ampli espectre de possibilitats i combinacions. I també, no cal dir-ho, a la recerca de possibles fonts d'ingressos, per tal de reduir o fins i tot eliminar el cost d'una determinada intervenció:

Àrea de finançament

 

 

Edició 1 (12/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com