Àrea de cursos i formació

 

La rehabilitació d'edificis residencials, plantejada seriosament, exigeix el concurs de gran varietat de disciplines, tècniques, professionals i empreses. Ens trobem davant d'un sector molt complex i amb problemes que demanen l'estudi de solucions per part d'especialistes. Arquitectes, economistes, enginyers, advocats, laboratoris, administradors, sociòlegs, urbanistes, empreses constructores i de serveis, proveïdors de materials i assistències, etc.: tots poden aportar alguna cosa útil a un problema de gran abast i que afecta directament o indirecta tota la societat.

 

És evident que la formació dels agents implicats ha de ser una prioritat. Nosaltres concebem aquesta formació d'una manera integrada i ens proposem, com a doble objectiu, la promoció d'especialistes i de generalistes en el camp de la rehabilitació. Cosa que implica tant la difusió de coneixements generals entre els especialistes com la difusió de coneixements específics entre els generalistes. Perquè és tan important l'especialització com l'adopció d'una visió de conjunt suficientment completa, per tal de comprendre com encaixa cada disciplina o cada activitat en una estratègia global de rehabilitació eficaç i viable.

L'Àrea de cursos i formació de rehabi-li-tar.com ofereix cursos, jornades, encontres, etc., impartits on line o de forma presencial, sobre una gran varietat de matèries:

Àrea de cursos i formació

 

 

Edició 1 (12/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com