Àrea d'obres

 

D'entre els sectors implicats en la rehabilitació dels edificis residencials, hi destaca el de les empreses constructores. Moltes de les intervencions que un edifici requereix al llarg de la seua vida útil, des de la seua construcció fins a la seua rehabilitació, adequació o manteniment, necessiten la participació dels oficis. De vegades com a agents principals, però sovint, també, com a ajuda o auxiliar d'altres serveis. Reparar una baixant, sanejar un despreniment en façana, aportar les ajudes d'obra a una instal·lació o altra, apuntalar o consolidar una zona deteriorada, etc., són algunes de les múltiples ocasions en què hem de recórrer a les empreses constructores i als seus oficis.

 

L'Àrea d'obres de rehabi-li-tar.com és conscient del paper clau d'aquest sector en la rehabilitació i manteniment dels edificis, particularment com a agent auxiliar imprescindible. Per això, dedica una atenció específica a dotar-lo d'una plataforma ajustada a les seues peculiaritats. Ací hi trobareu empreses i oficis especialitzats en aportar la seua ajuda d'obra a qualsevol necessitat o servei. Valorem ací la disponibilitat, la capacitat de reacció i de resolució d'imprevists, així com l'aptitud i competència en la coordinació d'agents diversos:

Àrea d'obres

 

 

Edició 1 (12/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com