Àrea de projectes i direccions d'obra

 

L'àmbit d’actuació d'aquesta Àrea de projectes i direccions d'obra de rehabi-li-tar.com comprèn la gestió, redacció de projectes i direcció d’obra en edificació i urbanisme, amb una àmplia experiència en rehabilitació, arquitectura residencial pública i privada, planejament i urbanització.

 

Ofereix la coordinació i integració d'un equip tècnic especialitzat en disseny, instal·lacions, càlcul d’estructures i geotècnia, gestió ambiental i de residus, seguretat en el treball, dret jurídic i contractual, interiorisme, paisatgisme, topografia, eficiència energètica, control de qualitat, investigació sobre nous materials i tecnologies, control econòmic i organització d’obres i en moltes altres disciplines:

Àrea de projectes i direccions d'obra

 

 

Edició 1 (12/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com