Àrea de sistemes de gestió de qualitat

 

rehabi-li-tar.com és un espai de lliure competència, exercit en condicions de màxima transparència. Els agents implicats en la xarxa (professionals, empreses i organitzacions, però també els propis clients i particulars) es sotmeten voluntàriament a unes regles de joc. Tots ells participen en el disseny d'aquesta estratègia, a partir de la seua pròpia experiència i objectius.

 

La nostra xarxa accepta el valor dels sistemes de gestió de qualitat implantats a partir de les normes ISO, però vol promoure en el mercat un sistema de gestió obert, eficaç, participatiu, transparent, en millora contínua i generador de confiança mútua.

 

Es tracta de l'autoimposició d'unes pràctiques professionals i empresarials comprensibles per a tots, supervisables i comprovables per tots, en una mena d'auditoria pública i permanent. En aquest sentit, els mecanismes de publicitat i obertura de la xarxa d'internet inspiren i serveixen de suport ideal d'aquesta estratègia. Tots els interessos de les parts són legítims i nosaltres volem ser-ne promotors i àrbitres:

Àrea de sistemes de gestió de qualitat

 

D'altra banda, l'Àrea de sistemes de gestió de qualitat oferirà a les empreses i professionals, pròximament, un segell de qualificació. La vinculació d'una empresa amb rehabi-li-tar.com no implica el reconeixement d'aquest segell. De fet, qualsevol empresa pot optar-hi, al marge de la seua vinculació. Consulteu l'enllaç corresponent, que anunciarem oportunament.

 

 

Edició 1 (12/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com