Àrea de serveis per als habitatges

 

En la rehabilitació dels edificis d'habitatges, a banda de les empreses constructores i els seus oficis, n'hi han molts altres agents que són requerits en un moment o altre de la seua vida útil. Cada vegada més, els ocupants d'un edifici necessiten més coses i més diverses. Cada vegada més, els edificis són més complexos i disposen de més instal·lacions específiques.

 

L'Àrea de serveis per als habitatges de rehabi-li-tar.com vol oferir ací una xarxa de serveis molt diversificats, però que necessiten la integració i coordinació des d'una plataforma única, com l'assistència a malalts o a persones majors, els serveis jurídics, l'atenció als xiquets, les compres a domicili, els serveis de llavanderia o neteja, les petites reparacions de la llar, els menjars a casa, i un llarg etc.

Àrea de serveis per als habitatges

 

 

Edició 1 (12/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com