Àrea de xarxes tecnològiques

 

rehabi-li-tar.com és una xarxa virtual oberta, perquè la seua estructura nodular permet la participació directa dels seus membres associats i col·laboradors. En aquest sentit, s'identifica plenament amb el concepte de cloud computing, del qual aprofita no només les funcionalitats sinó que n'extreu un model de gestió i de negoci.

 

Des del nostre punt de vista, el servei de cloud computing que millor s'adapta a les nostres necessitats és el que ofereix Google Apps. Es tracta d'un servidor virtual que integra molt diverses aplicacions, com ara el correu electrònic, les agendes, l'emmagatzematge de documents, la creació i disseny de llocs web, la gestió dels contactes i dels grups, la sincronització amb PCs i dispositius mòbils, el xat i les trucades de veu i video, etc. Tot això en un entorn segur on un nombre il·limitat d'usuaris poden visualitzar, editar, comentar, compartir i publicar qualsevol tipus de fitxer, en temps real i sense la instal·lació de cap mena de software: només cal una connexió a internet i un navegador.

 

Les prestacions d'una plataforma com la de Google Apps són molt sofisticades. Les empreses i professionals poden aprofitar-se'n sense la instal·lació de servidors propis ni l'assistència de personal especialitzat, amb la conseqüent reducció de costos. Qualsevol usuari, sense coneixements informàtics particulars, pot gestionar tots els serveis esmentats, com ara la creació i disseny de webs. Perquè creiem que la xarxa ha de ser plenament participativa i oberta i perquè apostem per la funcionalitat d'estructures empresarials de gran flexibilitat i adaptabilitat.

 

En definitiva, rehabi-li-tar.com és més que una empresa: és una xarxa d'empreses individuals i col·lectives. La seua Àrea de xarxes tecnològiques us ofereix un espai on compartir i potenciar aquest tipus de sistemes de gestió i comunicació integrats i on explicar i promoure les expectatives reals que ofereixen a les empreses i als professionals: un espai de reflexió sobre les noves tecnologies i les transformacions que provoquen.

Àrea de xarxes tecnològiques

 

 

Edició 1 (12/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com