Sobre protecció de dades

 

El titular de les dades comunicades voluntàriament a rehabi-li-tar.com, a través de formularis o missatges de correu electrònic, declara ser major d'edat, que les dades facilitades són certes i que autoritza a incorporar-les a un fitxer automatitzat destinat a la gestió de la comunicació entre el titular i rehabi-li-tar.com o qualsevol dels membres de la seua xarxa, d'acord amb allò que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

La informació continguda en els correus electrònics adreçats a rehabi-li-tar.com és confidencial. Està destinada exclusivament al seu destinatari. L'accés o ús d'un correu electrònic per part d'una altra persona no autoritzada pot ser il·legal.

 

Si desitgeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podeu dirigir-vos per escrit a info@rehabi-li-tar.com.

 

 

Edició 1 (10/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com