Què oferim
La rehabilitació, tal i com nosaltres l'entenem, requereix la satisfacció d'un ampli espectre de necessitats generades per les formes de vida urbana. Si convé rehabi-li-tar els edificis, cal proveir-los d'allò que es necessita. La definició, treta d'un diccionari solvent, sembla banal. Però és un bon punt de partida. Perquè els edificis, els espais urbans i els seus habitants necessiten moltes coses. I la industrialització, per si sola, no serà capaç d'aportar-hi una resposta única i eficient. Hi manca, a més, un esforç de gestió, organització i coordinació, que volem assumir.

REHABILITAR pretén generar un espai de confiança mútua entre els clients i les empreses i professionals. Per tal d'aconseguir-ho, vol comprometre les parts en l'acceptació d'uns protocols d'actuació, que hauran de ser públics, senzills i fàcilment comprovables, independents i complementaris dels que la legislació vigent imposa. L'Àrea de sistemes de gestió de qualitat té precisament aquest objectiu, entre d'altres: dissenyar una estratègia comuna per als agents implicats.

A més de les empreses i professionals vinculats a la xarxa, comptem amb serveis propis, articulats en àrees i agències, i amb una infraestructura virtual de difusió, gestió i formació que queda a disposició dels membres de la xarxa. Navegueu per la barra lateral i descobriu com s'organitza REHABILITAR i què us ofereix.

D'altra banda, pròximament, l'Àrea de sistemes de gestió de qualitat oferirà a les empreses i professionals un segell de qualificació. La vinculació d'una empresa amb la xarxa no implica el reconeixement d'aquest segell. De fet, qualsevol empresa pot optar-hi, al marge de la seua vinculació. Consulteu l'enllaç corresponent, que anunciarem oportunament.